Quốc hội bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được thông qua trong ngày khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2023/UBTVQH15 ngày 24/10/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham dự Kỳ họp.Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham dự Kỳ họp.


Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết này./.

Xem thêm