Thuế và cuộc sống:

Quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II, III/2022

Sáng 02/11, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tổ chức quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II và quý III năm 2022.

Quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II, III/2022 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng giám sát Chương trình "Hóa đơn may mắn" bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm.  

Đối tượng được lựa chọn tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong quý II năm 2022, trên cơ sở dữ liệu hơn 15.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có ngày lập từ 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trong đó có 689 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên.

Kết quả, qua bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm "Hóa đơn may mắn", trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát Chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND, ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh, 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn". Trong đó, có 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, 05 giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 06 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Trong quý III năm 2022, trên cơ sở dữ liệu hơn 30.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có ngày lập từ 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022, trong đó có 1.526 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Qua bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm "Hóa đơn may mắn", 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn". Trong đó, có 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, 05 giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 06 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Theo quy định, kết quả của Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ http://baccan.gdt.gov.vn, tài khoản Zalo Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Fanpage Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn và trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo thông tin trúng thưởng đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn được lựa chọn.

Thời hạn nhận thưởng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Quá thời hạn này, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng./.

Hoàng Vũ

Xem thêm