Quang Thuận tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Xã Quang Thuận (Bạch Thông) là nơi sinh sống của 6 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Nùng, Mông, Hoa. Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bản sắc văn hóa truyền thống được người dân trong xã giữ gìn và phát huy.
Bản sắc văn hóa truyền thống được người dân trong xã giữ gìn và phát huy.

Những ngày này, đến xã Quang Thuận sẽ bước vào khung ảnh làng quê bình yên với đồng lúa xanh mướt và những con đường nội thôn trải bê tông sạch đẹp. Có thể thấy diện mạo nông thôn mới đã và đang đổi thay từng ngày, đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Bà con có ý thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 522 hộ dân và chỉ còn 26 hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được duy trì và hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy các hoạt động về kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương ngày càng phát triển. Để phong trào phát triển sâu, rộng chính quyền xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào hằng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa của phong trào đối với sự phát triển của địa phương.

Thôn Nà Vài là nơi sinh sống của 48 hộ với các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao. Những năm qua, người dân đã chung sức đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, nhờ đó diện mạo thôn có nhiều đổi thay tích cực. Ông Lưu Đình Tường- Trưởng thôn Nà Vài cho biết: Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng đời sống mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa. Bà con tập trung phát huy thế mạnh trồng cây ăn quả và nuôi cá để phát triển kinh tế, đến nay thôn chỉ còn 3 hộ nghèo. Năm 2021, 100% hộ trong thôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, nhiều hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Đến nay thôn đã 7 năm liên tục đạt Thôn văn hóa.

Để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi sâu vào từng gia đình, thôn xóm, xã đã chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền, phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa tới từng thôn, từng hộ gia đình để người dân biết và thực hiện. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ nên số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Năm 2021, xã Quang Thuận có 472/522 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 90,42%), 11/11 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

Các hoạt động thiết thực từ phong trào đã góp phần tích cực vào việc huy động và vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang; trường học, trạm y tế được xây dựng đạt chuẩn; 11/11 thôn có nhà văn hóa. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia; đến nay xã có 11 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được thành lập; số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 40%.

Đồng chí Nông Văn Bình- Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, đặc biệt là thời gian tới xã định hướng khai thác tiềm năng về du lịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số./.

Bích Phượng

Xem thêm