Quán triệt, triển khai Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT và tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

BBK - Sáng 28/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT và tập huấn công tác Mặt trận năm 2023.

Tham dự có hơn 100 cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã của các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và Na Rì.

Hơn 100 đại biểu đến từ các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và Na Rì dự hội nghị.

Hơn 100 đại biểu đến từ các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và Na Rì dự hội nghị.

Trong chương trình, đại biểu tham dự được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phổ biến 3 chuyên đề. Trong đó, nội dung của chuyên đề 1 gồm: Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 02/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”; các văn bản về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nội dung của chuyên đề 2 gồm: Phương pháp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” các cấp; hướng dẫn thực hiện Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chuyên đề 3 có nội dung là những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động; giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương... Đây là hội nghị thứ 2 về nội dung này do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức trong năm 2023.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 02 ngày (28/9 và 29/9)./.

Xem thêm