Quán triệt, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí báo Đảng trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh điều này tại phiên bế mạc Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" được tổ chức chiều nay (12/11) tại TP. Đà Nẵng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc".

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, hệ thống báo Đảng phát triển nhanh, mạnh, có thêm nhiều loại hình, ấn phẩm mới. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ có chuyển biến tích cực, thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại. Cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy, công tác thông tin, tuyên truyền; đầu tư cơ sở vật chất cho cơ quan báo chí ngày thêm khang trang, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, phóng viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trưởng thành qua thực tiễn; vị thế báo chí của Đảng được củng cố, tăng cường.

Các địa biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tuy nhiên, báo Đảng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Quy mô, tốc độ phát triển của một số cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số cơ quan báo chưa chú trọng ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, chưa theo kịp sự phát triển của dòng chảy thông tin…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cơ bản nhất trí với báo cáo tổng quan của đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và nhiều ý kiến của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng báo Đảng tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc". Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí báo Đảng trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; với vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng, báo Đảng phải nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; báo Đảng phải chủ động, tích cực tham gia vào việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, giúp nâng cao năng lực dự báo, chất lượng công tác hoạch định, hoàn thiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam, xu hướng phát triển của thời đại…

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trước đó, tổng kết nội dung 6 phiên thảo luận, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Những ý kiến được trình bày, trao đổi tại các phiên thảo luận đã đi sâu vào những hạn chế, khó khăn, đồng thời đề xuất những giải pháp từ kinh nghiệm thực tiễn của chính các cơ quan báo Đảng hoặc từ nghiên cứu của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đối với những vấn đề nóng nhất của hệ thống báo Đảng toàn quốc hiện nay.

đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tổng kết 6 phiên thảo luận
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tổng kết 6 phiên thảo luận

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng lần đầu tiên Hội nghị các báo Đảng được tổ chức và thảo luận những chủ đề đúng, trúng đối với báo Đảng hiện nay. Việc nhìn ra được những vấn đề này và tìm các giải pháp khắc phục sẽ góp phần giúp các cơ quan báo Đảng nâng cao chất lượng, giữ vững vị thế, vai trò của mình trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam./.

BBK

Xem thêm