Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 17/02, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu được nghe quán triệt: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 07/02/2023 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư hướng dẫn thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quy định 96 yêu cầu quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Hướng dẫn số 03 yêu cầu cấp ủy các cấp cần có giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp, tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt, chi bộ đông đảng viên thực hiện việc sinh hoạt Đảng theo Điều lệ. Thông qua thực hiện thí điểm để đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp.

Ban Tổ chức Trung ương cũng trao đổi, giải đáp những thắc mắc của đại biểu tại các điểm cầu nhằm thống nhất nhận thức, hành động, triển khai hiệu quả các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Các văn bản quán triệt tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, triển khai thực hiện một cách kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng phân tích sâu một số nội dung mà các đơn vị, địa phương quan tâm liên quan đến các văn bản mới vừa được ban hành. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các văn bản mới của Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo kịp thời để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, tham mưu báo cáo với cấp thẩm quyền./.

Xem thêm