Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nêu cao trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh (*)

LTS: Báo Bắc Kạn đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

(Tiêu đề bài phát biểu do Báo Bắc Kạn đặt).

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH;  nhiệt liệt chào mừng các vị ĐBQH, đại diện các ban XDĐ Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý đã đến dự Kỳ họp. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nêu cao trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh (*) ảnh 1
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2022, trong bối cảnh chịu sự tác động lớn của thiên tai và đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân song với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị với sự cố gắng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Dự ước có 21/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt 109% so với Chính phủ giao, bằng 100% Nghị quyết HĐND giao. Hoạt động sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, tăng 10% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra. Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa được quan tâm triển khai mang lại hiệu quả tích cực, nhiều sản phẩm OCOP từng bước được khẳng định uy tín trên thị trường.

Ngành Giáo dục - đào tạo chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, triển khai tốt các nhiệm vụ năm học, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ tiêm văcxin được thực hiện theo kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022 vẫn còn một số hạn chế. Qua báo cáo còn có 5/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến không đạt kết hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch nhưng là một trong số ít địa phương có tỷ lệ tăng trưởng đạt thấp so với bình quân chung của cả nước. Tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa được tốt; việc triển khai các thủ tục đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng…chưa đồng bộ, kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư. Số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp tăng cao. Số lượng hợp tác xã, doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tăng; hoạt động du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia, số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương có mặt còn hạn chế.

Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu tích cực nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, khách quan, đánh giá đầy đủ, toàn diện và thực chất về những kết quả, hạn chế nêu trên; phân tích rõ nguyên nhân, chỉ rõ những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương để xác định các biện pháp, giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra mục tiêu nhiệm vụ cơ bản, quan trọng trong năm 2023.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm nhằm mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân và cử tri trong tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh trong tham gia xây dựng chính quyền.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 18 nghị quyết bao gồm: 02 nghị quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND năm 2023. 10 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế , tài chính, ngân sách. 02 nghị quyết về chính sách xã hội. 01 nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế.

Thứ ba, Kỳ họp tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Công thương, Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại Kỳ họp HĐND tỉnh bố trí số điện thoại trực để cử tri trong tỉnh có điều kiện trực tiếp gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến Kỳ họp.

Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp. Quá trình thẩm tra của các Ban HĐND đã tiêp thu ý kiến chỉ đạo và chủ trương của Tỉnh ủy.

Để Kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng được giao được giao chủ động nghiên cứu, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung trước khi quyết định, đảm bảo các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đúng quy định của pháp luât, phù hợp với thực tiễn sớm đi vào cuộc sống.

Với tinh thần đó, thay mặt HĐND tỉnh, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xem thêm