BCH Đảng bộ thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023

BBK- Sáng 12/12, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11, khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đánh giá kết quả công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

BCH Đảng bộ thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền thành phố tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.531 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Cụm công nghiệp Huyền Tụng đã hoàn thành mặt bằng và đã mời các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp được duy trì ổn định với 07 mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh theo hướng VietGap; thực hiện diện tích canh tác nông nghiệp thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên đạt 222ha, có 10 HTX được thành lập mới. Công tác quốc phòng, an ninh, quân sự địa phương được củng cố, thành phố tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Toàn Đảng bộ kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 67% nghị quyết). HĐND thành phố đã tổ chức 13 cuộc giám sát tại 49 cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp thường kỳ...

Hội nghị đã thông qua các mục tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, như: Thu ngân sách 220 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.640 tỷ đồng; có 230ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm; thành lập mới 2 HTX; xây dựng xã Nông Thượng đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; kết nạp 110 đảng viên...

Hội nghị cũng xin ý kiến về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2023; xem xét điều chỉnh tăng nguồn thu từ đất năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2023 và giai đoạn 2020-2025; chủ trương thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025.../.

Đồng Lai

Xem thêm