Phương án đền bù Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV thị trấn Nà Phặc: Còn 06 hộ dân chưa đồng tình

Một số hộ dân tại tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) cho rằng dự thảo phương án đền bù phần đất và tài sản trên đất bị thu hồi để xây dựng công trình trạm biến áp 110kV còn thấp, nên chưa đồng tình. Bà con mong muốn chủ đầu tư và cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh giá hợp lý hơn.

Một số hộ gia đình chưa đồng ý với dự thảo phương án đền bù
Một số hộ dân chưa đồng ý với dự thảo phương án đền bù của Công ty Điện lực Bắc Kạn, mặc dù đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định.

Dẫn chúng tôi đến khu vực đất của gia đình, ông Nông Công Diệm, tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc cho biết: Gia đình có 2.000m2 đất vườn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đầu năm 2022 chính quyền địa phương thông báo sẽ thu hồi phần đất này để xây dựng công trình trạm biến áp 110KV, đồng thời dừng việc canh tác để thuận tiện cho việc thống kê đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện. Tuy nhiên, theo dự thảo phương án đền bù của chủ đầu tư thì diện tích 2.000m2 đất của gia đình chỉ được đền bù 400 triệu đồng, như vậy là quá thấp so với thực tế tại địa phương nên gia đình chưa đồng ý.

Tương tự, liền kề với đất của gia đình ông Diệm là của hộ gia đình chị Lý Thị Biên. Chị Biên cho biết: Theo phương án thu hồi đất của Công ty Điện lực Bắc Kạn thì gia đình bị thu hồi 1.600m2, trong đó có 240m2 là đất ở đô thị, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại là đất vườn, hiện nay có đường đi lại thuận tiện. Theo dự thảo phương án đền bù của Công ty Điện lực Bắc Kạn thì gia đình được hơn 700 triệu đồng, đây là giá đền bù quá thấp khi thu hồi cả đất ở và đất canh tác của gia đình. Với số tiền đền bù như vậy, gia đình khó có thể mua được vị trí đất ở tương ứng 240m2 đã thu hồi tại khu vực trung tâm thị trấn Nà Phặc. Do vậy, gia đình chưa đồng ý với phương án trên.

Đối với hộ gia đình ông Tạ Hữu Trị ở gần đó, theo phương án đền bù gia đình được 31 triệu đồng, phần đền bù chủ yếu do thu hồi tài sản trên đất là cây ăn quả vì ảnh hưởng an toàn hành lang lưới điện. Tuy nhiên gia đình cho rằng chưa thỏa đáng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Văn Gia- Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn cho biết: Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV thị trấn Nà Phặc do Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Công ty Điện lực Bắc Kạn được giao nhiệm vụ phối hợp với các bên liên quan thực hiện các bước theo quy định và đã có dự thảo đơn giá đền bù. Hiện nay, có 08 hộ dân cơ bản đã đồng tình, còn 06 hộ tại tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc chưa đồng tình theo đơn giá dự thảo do liên quan đến giá đất, giá cây và phần hạn chế sử dụng đất. Đơn vị đã phối hợp với UBND thị trấn Nà Phặc đến tuyên truyền, giải thích, cung cấp tài liệu, thực hiện theo trình tự quy định. Công ty đã tổng hợp toàn bộ các ý kiến của đại diện 06 hộ dân và báo cáo hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện Ngân Sơn để tổ chức họp và thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV thị trấn Nà Phặc có tổng mức đầu tư trên 55,8 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường liên kết lưới điện trong khu vực. Đồng thời giúp san tải cho trạm biến áp 110kV thành phố Bắc Kạn, bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải huyện Ngân Sơn và khu vực lân cận. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương phê duyệt. Thời gian dự án hoàn thành theo phê duyệt là trong năm 2022, việc giải phóng mặt bằng chậm nhất trong tháng 6/2022 để bàn giao cho nhà thầu thi công./.

Văn Lạ

Xem thêm