Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chiều 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và Công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THCS Bắc Kạn
Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THCS Bắc Kạn.

Năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các cơ sở giáo dục tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh...

Năm học 2022 - 2023, thành phố Bắc Kạn có 22 trường, 320 lớp và đón hơn 11.000 học sinh thuộc 3 bậc học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). Trong năm học này, thành phố sẽ triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên ở cả 3 cấp học theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Tích cực chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, 7 và chuẩn bị triển khai đối với các lớp 4, 8 theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THCS Bắc Kạn, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Tiểu học Đức Xuân. Dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022./.

Duy Khánh

Xem thêm