Phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Không ngại bất cứ lực cản nào

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) các tỉnh, thành phố để đánh giá công tác quý I/2023.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính tỉnh.

Phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Không ngại bất cứ lực cản nào ảnh 1

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Trong quý I/2023, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác năm 2023 để khẩn trương triển khai toàn diện các mặt công tác.

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh). Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trên toàn quốc đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, đạt được một số kết quả bước đầu tích cực, góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác này ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, trong triển khai công tác quý I/2023, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy còn một số hạn chế như: Công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy có việc chất lượng chưa cao; công tác theo dõi, nắm tình hình ở cơ sở, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa sâu sát… Ban Chỉ đạo một số địa phương ban hành chương trình công tác năm 2023 còn chậm; việc cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực còn chậm, lúng túng…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trương ương về PCTNTC. Qua đó nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội chính Đảng nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong PCTNTC; mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh PCTNTC trong thời gian tới; vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương.

Phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Không ngại bất cứ lực cản nào ảnh 2

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh, thành phố phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao; mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải hết sức công tâm, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, mắt xích yếu, nâng cao hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo toàn diện công tác PCTNTC ở địa phương, tập trung vào những khâu nghẽn, điểm yếu, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân…./.

Xem thêm