Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình MTQG tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/11, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với huyện Na Rì về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình MTQG. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Na Rì nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Na Rì nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo đánh giá của huyện Na Rì: Năm 2023, dù gặp một số khó khăn nhưng về cơ bản tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt kết quả khả quan, với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Tổng diện tích các cây trồng hằng năm là 9.481ha, đạt 100,4% kế hoạch; tổng đàn gia súc gần 12.400 con; trồng rừng được 673ha, đạt 122,5% kế hoạch; thu ngân sách đạt 103,4% kế hoạch; giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được gần 93 tỷ đồng, đạt 62,13% kế hoạch; các lĩnh vực xây dựng Đảng, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, lao động, bảo đảm quốc phòng – an ninh có chuyển biến tích cực.

Về các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân vốn thấp do vướng mắc quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện và năng lực một số chủ đầu tư chưa cao. Cụ thể: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giải ngân được 42 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch; Chương trình MTTQ giảm nghèo bền vững giải ngân được 4 tỷ đồng, đạt 28%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân được 1,2 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch (số liệu tính đến ngày 24/11).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn huyện Na Rì báo cáo làm rõ nhiều nội dung thuộc trách nhiệm được giao, đặc biệt là nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp. Các sở, ngành chuyên môn của tỉnh trả lời những kiến nghị, đề xuất của huyện Na Rì, tham vấn các giải pháp giúp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, huyện Na Rì đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, là tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ trong năm tới. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế huyện cần khắc phục, đáng quan tâm là tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, số vụ vi phạm lâm luật tăng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Na Rì tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND dồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, địa phương nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2023. Đối với những khó khăn, vướng mắc, lúng túng mà các địa phương đang gặp phải, nhất là liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện cần tăng cường cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để tháo gỡ. Làm tốt công tác sản xuất vụ đông, chống rét cho gia súc. Dịp cuối năm, công tác bảo vệ rừng, chống khai thác khoáng sản trái phép cũng cần được lưu tâm thực hiện. Việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập cần sự chủ động từ sớm để đáp ứng nhu cầu của các trường học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ và cũng là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Xem thêm