Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tiếp xúc cử tri tại xã Địa Linh

Sáng nay (02/8), tại xã Địa Linh (Ba Bể), đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh khóa X tiếp xúc cử tri các xã Yến Dương, Địa Linh và thị trấn Chợ Rã sau Kỳ họp thứ chín.

Tiếp
Tiếp xúc cử tri tại xã Địa Linh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; kết quả tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 8 đến trước Kỳ họp thứ 9. 

c
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri các xã nêu ý kiến, kiến nghị như: Giao việc quản lý, sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi cho các địa phương; có cơ chế hỗ trợ làm nhà vệ sinh tại nhà văn hoá cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, kéo điện cho một số thôn bản chưa có điện. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị cần điều chỉnh một số chính sách liên quan đến việc chi trả phụ cấp cho một số chức danh của các hội, đoàn thể ở thôn, bản…

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi, trả lời một số nội dung cử tri quan tâm. Các ý kiến vượt thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp sớm trình cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Trần Tuyến

Xem thêm