Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Phương Viên

Chiều 20/4, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Phương Viên (Chợ Đồn).

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Phương Viên (Chợ Đồn).
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Phương Viên (Chợ Đồn).

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Chợ Đồn có bình quân số tiêu chí đạt toàn huyện là 12,8. Có 03 xã đạt 19 tiêu chí, không có xã đạt 15-18 tiêu chí; có 14 xã đạt 10-14 tiêu chí; có 02 xã đạt 5-9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2021, huyện Chợ Đồn phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Xã Phương Viên và Yên Thịnh. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên phân bổ các nguồn vốn cho xã Phương Viên thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt chuẩn.

Đến nay, xã Phương Viên có 13 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, còn 6 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 5, 6, 9, 10, 17, 18. Trong đó, tiêu chí số 10 là Thu nhập chưa đạt do thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 26 triệu đồng/người/năm; tiêu chí Nhà ở dân cư chưa đạt là do xã vẫn còn 9 nhà tạm. Hiện xã đang phối hợp với các ban, ngành vận động các nguồn lực để xây nhà đạt chuẩn 3 cứng... Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Phương Viên kiến nghị với đoàn công tác xem xét, cân đối ưu tiên nguồn lực để xã hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu trong năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả xã Phương Viên đạt được trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn chưa đạt. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân áp dụng KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu biểu, hỗ trợ các hợp tác xã phát triển chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm...

Bích Ngọc

Xem thêm