Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Sáng nay (11/7), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Nhà thầu thi công điểm cuối tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể.
Nhà thầu thi công điểm cuối tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Cụ thể, Đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công tại các công trường trên địa bàn các xã Quảng Khê, Đồng Phúc (Ba Bể), Bằng Phúc (Chợ Đồn).

Nhà thầu báo cáo tiến độ với Đoàn công tác.
Nhà thầu báo cáo tiến độ với Đoàn công tác.

Tại các gói thầu đang thi công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Các đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình; tuân thủ nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường trong thi công...

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu cạn trên tuyến.
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu cạn trên tuyến.

Đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án, chủ động phối hợp cùng các nhà thầu tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Kiểm tra tiến độ đoạn qua xã Bằng Phúc (Chợ Đồn).
Kiểm tra tiến độ thực hiện đoạn tuyến qua xã Bằng Phúc (Chợ Đồn).

Riêng đối với nhà thầu chậm khối lượng, đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tham mưu thực hiện ngay việc điều chuyển khối lượng cho các nhà thầu làm tốt nhiệm vụ thi công để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án./.

Quý Đôn

Xem thêm