Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra quy hoạch một số khu chức năng tại Chợ Đồn

BBK -  Ngày 03/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã kiểm tra thực địa, xem xét quy hoạch một số khu chức năng, dự án, các tuyến giao thông kết nối liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Chợ Đồn đã báo cáo và đã được UBND tỉnh chấp thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương. Nhiệm vụ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 09/02/2023.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực địa quy hoạch các khu chức năng huyện Chợ Đồn.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực địa quy hoạch các khu chức năng huyện Chợ Đồn.

Theo đó, quy mô lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2050 khoảng 1.271ha. Trong đó điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi đã được phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2010 - 2020 là 300ha; mở rộng quy hoạch sang phía Đông, Đông Bắc khoảng 400ha, sang phía Nam, Đông Nam khoảng 191,37ha, sang phía Tây khoảng 280ha và lên phía Bắc khoảng 100ha.

Theo quy hoạch, đường trục chính thị trấn Bằng Lũng được hình thành trên cơ sở QL 3B và đường tỉnh 254 đoạn chạy qua đô thị. Phân khu chức năng trong đô thị gồm: Khu các đơn vị ở, khu phát triển du lịch, khu đô thị mới phía Đông Nam, khu vực phát triển sản xuất công nghiệp, khu thể dục - thể thao, khu dự trữ phát triển, khu phát triển dịch vụ nông nghiệp, khu rừng phòng hộ, khu dân cư mật độ thấp, khu phát triển nông lâm nghiệp kết hợp.

Hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường… cũng được định hướng trong quy hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số địa điểm quy hoạch khu chức năng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số địa điểm quy hoạch khu chức năng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu UBND huyện Chợ Đồn chủ trì tiếp thu, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị và ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 26/9. Trong đó, xem xét tính khả thi, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; điều chỉnh lại một số khu chức năng cho phù hợp…/.

Xem thêm