Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra thực hiện các Chương trình phát triển KT- XH huyện Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 22/11, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với huyện Ngân Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư ngoài ngân sách huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, năm 2023, huyện thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích cây lương thực có hạt của huyện được 3.786,81/4.157ha, đạt hơn 91,09% kế hoạch; trồng rừng được 568,84 ha/450 ha đạt hơn 126% kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và các sở, ngành của tỉnh làm việc tại huyện Ngân Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và các sở, ngành của tỉnh làm việc tại huyện Ngân Sơn.

Công tác thu ngân sách của huyện được 22.047/28.000 triệu đồng, đạt 78,74% kế hoạch; tổng số vốn kế hoạch được giao là 207.690 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 117.665 triệu đồng, đạt hơn 56%; thành lập mới 06 HTX đạt 300% kế hoạch; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn được triển khai thực hiện theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kiểm tra phương án xây dựng đường giao thông tại xã Bằng Vân.

Kiểm tra phương án xây dựng đường giao thông tại xã Bằng Vân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quy mô, mạng lưới trường, lớp ngày càng được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với thực tế địa phương, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đúng với chủ trương, góp phần thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra thực tế một số địa điểm dự kiến sẽ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra thực tế một số địa điểm dự kiến sẽ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, huyện Ngân Sơn đã nêu một số khó khăn vướng mắc như thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới còn nhiều khó khăn về các tiêu chí Thu nhập, Quy hoạch, Hộ nghèo, Trường học...

Các đại biểu đã tập trung đánh giá và nêu ra những nguyên nhân, hạn chế và giải pháp khắc phục trong tháng cuối năm 2023 và xây dựng kế hoạch cho năm 2024.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên lưu ý địa phương, trong bối cảnh chung của tỉnh còn nhiều khó khăn đề nghị địa phương cùng cố gắng chung sức để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã đạt được những kết quả khá cần nỗ lực phát huy giá trị các cây trồng thế mạnh của địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị: Huyện Ngân Sơn cần tập trung chỉ đạo, điều hành và rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện các chương trình MTQG, tăng cường cán bộ xuống giúp các xã thực hiện các nội dung; đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách đề nghị huyện tập trung giúp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn nhất là vướng mắc về đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai...

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh đã đến làm việc với UBND xã Bằng Vân và kiểm tra phương án xây dựng tuyến đường vào Cụm công nghiệp Pù Pết và đường vào trụ sở UBND xã Bằng Vân./.

Xem thêm