Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao

Sáng 10/11, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại diện sở, ban, ngành và huyện đến dự, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Nà Sao, xã Yên Hân (Chợ Mới) nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao ảnh 1
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho bà con thôn Nà Sao.

Những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, thôn Nà Sao đã phát huy truyền thống đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thôn có 61 hộ gia đình, trong đó có 96,6% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá năm 2022, khu dân cư đạt tiêu chí Khu dân cư văn hoá.

Nhân dân trong thôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa, nhờ đó đời sống từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 21,2 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, thực hiện tốt hương ước, quy ước, hăng hái tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do cơ quan có thẩm quyền phát động.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Nà Sao, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, thực hiện các phong trào thi đua của thôn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Nhân dân trong thôn tăng cường đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh của Nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật...

Đề nghị Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân thôn Nà Sao tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông mới, đô thị văn minh”. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nà Sao:

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao ảnh 2

Bà con vui văn nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao ảnh 3
Các đại biểu tham gia giã bánh giầy cùng bà con.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao ảnh 4
Tiết mục nhảy sạp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Sao ảnh 5
Thi đan lát

Lý Dũng

Xem thêm