Phiên tòa trực tuyến - bước đột phá trong cải cách tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Xác định công tác cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân (TAND), trong những năm qua, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào 3 mục tiêu chính: Nâng cao chất lượng xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất.
Lãnh đạo TAND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện một số đơn vị theo dõi phiên toà trực tuyến.

Lãnh đạo TAND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện một số đơn vị theo dõi phiên toà trực tuyến.

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến, đến nay, TAND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức được 29 phiên tòa trực tuyến. Kết quả cho thấy, các phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng; thiết bị hiển thị hình ảnh và hệ thống âm thanh đảm bảo, thiết bị ghi hình rõ nét hình ảnh; tín hiệu truyền nhận từ điểm cầu trung tâm đến điểm cầu thành phần thông suốt, những người tham gia tố tụng đều nói, nghe, trả lời rõ ràng. Trong toàn bộ 29 vụ án xét xử trực tuyến, không có vụ án nào đang xét xử mà phải hoãn vì lý do đường truyền và các lý do khác.

Đồng chí Hà Quang Huy, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Xét xử phiên tòa trực tuyến thể hiện được những mặt ưu việt như: Các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định, không bị chậm trễ, xét xử nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bị can, bị cáo, đương sự, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên tòa, đặc biệt tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước và giảm thiểu chi phí cho tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng chí Bế Thị Huyền Thương, Phó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp của Tòa án vững về tư tưởng chính trị, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp.

Hệ thống cơ sở vật chất cũng được đầu tư hoàn thiện, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án tiếp tục được tăng cường. Trong đó, một số đơn vị bước đầu đã xây dựng được các phòng xét xử trực tuyến, các phòng xét xử đáp ứng các quy định mới về quy chuẩn hình thức và trang thiết bị phòng xử án

Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn cho biết: Để công tác cải cách tư pháp đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ đạo Toà án nhân hai cấp trong tỉnh nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp. Quan tâm sắp xếp bộ máy, đội ngũ công chức TAND hai cấp. Tiếp tục tổ chức tốt các phiên toà trực tuyến. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác cải cách tư pháp và các hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp./.

Xem thêm