Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2022

Sáng 16/9, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 9 để chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 10/2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đồng thời đóng góp ý kiến vào 15 tờ trình để trình Kỳ họp chuyên đề tháng 10, HĐND tỉnh khóa X sắp tới và 03 dự thảo nghị quyết, quyết định, gồm: Dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4); Dự thảo quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện tờ trình, quyết định để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo thời gian, chất lượng trước khi trình Kỳ họp chuyên đề tháng 10, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong thời gian tới.../.

Quý Đôn

Xem thêm