Phiên họp UBND tỉnh tháng 8

Chiều 18/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp tháng 8/2022 HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình ký họp tháng 8 năm 2022 HĐND tỉnh khóa X.
Quang cảnh phiên họp.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo, tờ trình, chủ trương đầu tư, dự án như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp); tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế huyện, tỉnh Bắc Kạn (tên dự án cũ là: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trung tâm y tế huyện); dự án đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn (trên cơ sở gộp dự án: Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì); dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn (tên dự án cũ là: Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh).

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, ban, ngành chủ động, khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung; ý kiến đóng góp bổ sung cần bám sát thực tế, đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai dự án, nghị quyết; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền với các ban, HĐND; có giải pháp cụ thể, quyết liệt đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trên từng lĩnh vực từ nay đến hết năm./.

Duy Khánh - Hồng Tuyến

Xem thêm