Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng)

Chiều nay (02/8), các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng).

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kỳ họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Kỳ họp thứ chín diễn ra từ ngày 18 - 20/7, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 19 nghị quyết, trong đó 15 nghị quyết chuyên đề, 03 nghị quyết thường kỳ và 01 nghị quyết về công tác cán bộ. Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy Kỳ họp. Việc thảo luận tại tổ và tại Hội trường đảm bảo tập trung, dân chủ, nhiều ý kiến tham gia có chất lượng. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo các sở, ngành trả lời sát vấn đề được chất vấn…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X.

Phiên họp đã thống nhất thông qua dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, theo dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc các lĩnh vực đầu tư công; về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018...

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ mười, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tờ trình, đề án, chuẩn bị tờ trình dự thảo nghị quyết đúng quy định và đảm bảo tiến độ..../. 

Nông Vui

Xem thêm