Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng)

Chiều 15/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 8 (mở rộng) để chuẩn bị các nội dung, chương trình cho Kỳ họp chuyên đề tháng 8 và tháng 10/2022, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp tháng 8 (mở rộng)
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét tổ chức Kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022, HĐND tỉnh vào ngày 29/8, để bảo đảm thời gian gửi chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh vào khoảng thời gian từ ngày 10 - 15/10/2022, để bảo đảm thời gian, quy trình xây dựng các hồ sơ dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Kỳ họp chuyên đề tháng 8 HĐND tỉnh dự kiến UBND tỉnh sẽ trình 11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết gồm: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế huyện; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện.

 đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh về một số chương trình, nội dung các dự thảo nghị quyết cần điều chỉnh trong kỳ họp tới.

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp); Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Phiên họp đã thống nhất thông qua dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề tháng 8/2022) HĐND tỉnh khóa X, được tổ chức vào ngày 29/8/2022. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc các lĩnh vực đầu tư công; về triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tờ trình, đề án, chuẩn bị tờ trình dự thảo nghị quyết đúng quy định và đảm bảo tiến độ./.

Đình Văn

Xem thêm