Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (mở rộng)

Sáng 12/7, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Tại phiên họp, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra 09 tờ trình dự thảo nghị quyết và 03 báo cáo; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 04 tờ trình dự thảo nghị quyết và 01 báo cáo; Ban Dân tộc thẩm tra 05 tờ trình dự thảo nghị quyết và 02 báo cáo; Ban Pháp chế thẩm tra 02 tờ trình dự thảo nghị quyết và 05 báo cáo.

Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã giải trình, làm rõ hơn một số nội dung tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Phiên họp đã thống nhất chương trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, dự kiến trình và thông qua 16 nghị quyết chuyên đề; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra; UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo báo cáo giải trình gửi sớm cho đại biểu những nội dung còn băn khoăn cần phải làm rõ thêm để khi trình HĐND tỉnh có sự thống nhất cao nhất. 

Liên quan đến tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, đồng chí đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành sớm cung cấp những nội dung mà Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, để có đầy đủ cơ sở khi trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các danh mục đầu tư trên địa bàn của 03 chương trình mục tiêu theo quy định; các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát theo lĩnh vực; các đơn vị, đại biểu chuẩn bị tốt cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn./.

Nông Vui

Xem thêm