Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (mở rộng)

Sáng 08/7, Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên tháng 7 (mở rộng). Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X do các ngành chuyên môn tham mưu, gồm: 03 tờ trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu; 03 tờ trình do Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu; 01 tờ trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu; 01 tờ trình do Sở Công thương tham mưu; 09 tờ trình do Sở Xây dựng tham mưu; 07 tờ trình do Sở Giao thông vận tải tham mưu; báo cáo thẩm tra báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu. Các ngành chuyên môn đã giải trình những nội dung chưa rõ tại một số tờ trình.

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X. Dự kiến Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh sẽ tổ chức trong hai ngày 13 và 14/7/2021. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận và thông qua 25 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết về kết quả kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo tiếp thu xây dựng hoàn chỉnh nội dung các dự thảo tờ trình. Các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh chủ động phối hợp để chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng…/.

N.V - Hồng Tuyến

Xem thêm