Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2024 (mở rộng)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 01/2024 chuẩn bị cho Kỳ họp phát sinh đột xuất để xem xét ban hành nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/01/2024 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Chương; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Đến thời điểm này, Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1 - đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0 - Km37) đã hoàn thành 67,92% tổng giá trị xây lắp, dự kiến bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý II/2024. Hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai tiến hành giai đoạn 2 - đoạn tuyến Km37 - Km39 và đoạn tuyến từ huyện Ba Bể (Bắc Kạn) kết nối sang huyện Na Hang (Tuyên Quang) đi qua địa phận các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Nam Cường, Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) và xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Với vai trò là chủ đầu tư Dự án, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang để HĐND tỉnh khóa X xem xét thông qua tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 05/02/2024.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung tại Phiên họp.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung tại Phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và gửi tờ trình dự thảo Nghị quyết vào 30/01 cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình…/.

Xem thêm