Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tháng 10 (mở rộng)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 17/10, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 10 (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Cùng dự Phiên họp có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính giải trình các nội dung liên quan đến ngành.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính giải trình các nội dung liên quan đến ngành.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các Ban HĐND tỉnh, gồm: Kết quả thẩm tra 07 tờ trình dự thảo nghị quyết và 01 báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách; kết quả thẩm tra 03 tờ trình dự thảo nghị quyết của Ban Văn hóa - Xã hội; kết quả thẩm tra 01 tờ trình dự thảo nghị quyết của Ban Pháp chế; kết quả thẩm tra 04 tờ trình dự thảo nghị quyết của Ban Dân tộc.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/10/2023. Thông qua dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm tra, UBND tỉnh làm báo cáo giải trình các nội dung trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đối với việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm), đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ban HĐND tỉnh, các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung. Triển khai sớm việc lấy phiếu tín nhiệm. Chuẩn bị tốt cho phiên chất vấn, đề xuất nội dung chất vấn, lựa chọn những vấn đề đang được Nhân dân quan tâm để đưa vào phiên chất vấn…/.

Xem thêm