Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tháng 01/2024 (mở rộng)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 31/01, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn họp phiên mở rộng tháng 1/2024 để thống nhất nội dung trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào tháng 02/2024.
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại phiên họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại Phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND tỉnh) thông qua nội dung báo cáo thẩm tra. Theo đó đánh giá, căn cứ pháp lý xây dựng Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, các nội dung trình của UBND tỉnh đã rõ ràng. Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với nội dung trình, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa câu từ để đảm bảo tính chặt chẽ của Nghị quyết. Các đại biểu đã thảo luận để nội dung Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Qua thảo luận tại Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào tháng 2/2024./.

Xem thêm