Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7 đánh giá kết quả công tác năm 2023, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh chủ trì.
Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Trong năm 2023, BCĐ PCTNTC tỉnh Bắc Kạn đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; các kết luận, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, Thường trực BCĐ Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các phiên họp, cuộc họp theo đúng quy định… BCĐ tỉnh chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã thực sự có tác động lan tỏa, răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi pháp luật và PCTNTC.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện có hiệu quả công tác PCTNTC ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng trong toàn tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC; các yêu cầu về kiểm soát quyền lực; các biểu hiện của hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai có hiệu quả công tác xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…/.

Xem thêm