Phiên giải trình việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 05/10, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên giải trình việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Phiên giải trình.

Quang cảnh Phiên giải trình.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Cùng dự về phía lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Phiên giải trình.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Phiên giải trình.

Đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành giải trình về nguyên nhân dẫn đến một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp, đặc biệt là Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan?

Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi liên quan đến các chương trình MTQG đối với lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi liên quan đến các chương trình MTQG đối với lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Đối với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đại biểu đề nghị làm rõ những khó khăn và giải pháp để phấn đấu đạt 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình nguyên nhân chậm giải ngân các nguồn vốn.

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân việc thực hiện hỗ trợ nhà ở chậm trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ngoài ra đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn hiệu quả sử dụng các nguồn vốn; dự báo tính bền vững, hiệu quả của các mô hình, các sản phẩm OCOP…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, trả lời câu hỏi của các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, trả lời câu hỏi của các đại biểu.

Đã có 13 đại biểu nêu câu hỏi, 12 lượt giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành của UBND tỉnh báo cáo giải trình, 05 lượt Chủ tịch UBND cấp huyện, 03 lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trả lời (chi tiết các nội dung được giải trình sẽ được Báo Bắc Kạn tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất).

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc phiên giải trình.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc phiên giải trình.

Phát biểu bế mạc phiên giải trình, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở ngành, địa phương nghiên cứu đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến 3 chương trình MTQG đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện...

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình thực hiện, gắn với đánh giá, phân loại cán bộ. Tăng cường công tác phối hợp. Đẩy nhanh tiến độ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện... vướng ở đâu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ đến đó…/.

Xem thêm