Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay (02/8), Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và bế mạc.
Quang cảnh Phiên họp. ảnh 1

Quang cảnh Phiên họp.

Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị ĐBQH, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự Kỳ họp. ảnh 2

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Mở đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn các đại biểu đã nghe đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. ảnh 3

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đó, trước và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh có tổng số 114 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông, thuỷ lợi 39 ý kiến; Nông, lâm nghiệp 19 ý kiến; Điện lực, viễn thông 13 ý kiến; Chế độ, chính sách 11 ý kiến, kiến nghị; Đất đai - Tài nguyên - Môi trường 7 ý kiến, kiến nghị; Lĩnh vực khác 18 ý kiến, kiến nghị. Kết quả giám sát: Số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết là 98/114 ý kiến, kiến nghị (chiếm 85,96%); 09 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết do nguyên nhân khách quan; 07 ý kiến, kiến nghị đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết.

Việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, trước đó vào tháng 12/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra còn 16 ý kiến, kiến nghị cử tri chưa giải quyết xong; đến thời điểm hiện nay 10 ý kiến đã giải quyết xong, còn 06/16 ý kiến, kiến nghị đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xem xét, phối hợp giải quyết…

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. ảnh 4

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước Kỳ họp thứ 14, sau khi tổng hợp 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, có văn bản trả lời, trong đó: 11 ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách; 17 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng; 05 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực thủy lợi; 06 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; 05 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp; 08 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực điện lực, viễn thông; 02 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực y tế; 05 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực chương trình mục tiêu quốc gia và 14 ý kiến, kiến nghị những vấn đề khác.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung đại biểu quan tâm. Đề nghị thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn đi thẳng vấn đề, trả lời ngắn gọn, đầy đủ những nội dung mà đại biểu chất vấn, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, của ngành mình, làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục cụ thể…

Đại biểu Hoàng Thị Hương, đơn vị bầu cử huyện Na Rì mở đầu phiên chất vấn với 2 câu hỏi liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gửi tới đồng chí Trưởng ban Dân tộc tỉnh. ảnh 5

Đại biểu Hoàng Thị Hương, đơn vị bầu cử huyện Na Rì mở đầu phiên chất vấn với 2 câu hỏi liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gửi tới đồng chí Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Theo 2 nhóm vấn đề được đưa ra để chất vấn, các đại biểu đã tập trung chất vấn các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đề nghị làm rõ nguyên nhân tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công chậm, giải pháp của các sở, ngành liên quan để cải thiện tình hình. Những khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; liên quan đến nội dung này đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của các ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình một số nội dung của đại biểu. ảnh 6

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình một số nội dung của đại biểu.

Việc mua sắm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được các vị đại biểu quan tâm chất vấn ngành Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND tỉnh. Nguyên nhân việc nhiều dự án đầu tư cần điều chỉnh, bổ sung; chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt thấp?

Trách nhiệm, giải pháp để quản lý hơn 1.800 xe tắc tơ trên địa bàn tỉnh? Công tác quản lý người nghiện ma túy. Tình hình vi phạm pháp luật về công nghệ cao diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao, giải pháp của ngành chức năng đối với vấn đề này…

Tại phiên chất vấn, đã có 17 đại biểu đặt câu hỏi, 3 lượt đại biểu trao đổi làm rõ vấn đề, 3 lượt cử tri gửi đến Kỳ họp qua số điện thoại trực đường dây nóng, 9 thành viên UBND tỉnh trả lời các nội dung chất vấn, ngoài ra 02 phó Chủ tịch UBND tỉnh là Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề được đại biểu chất vấn.

Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những vấn đề đã được đại biểu chất vấn và các thành viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. ảnh 7

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. ảnh 8

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết thuộc thẩm quyền nhằm tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…/.

Xem thêm