Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7)

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Ngày 16/6/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Từ đó đến nay, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng đi vào cuộc sống, số người tham gia BHYT không ngừng gia tăng. Tất cả hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95% dân số vào năm 2025.

Nhân viên BHXH tỉnh tư vấn cho người lao động về chính sách BHYT hộ gia đình tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới)
Tư vấn cho người lao động về chính sách BHYT hộ gia đình tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp; chính sách BHXH tự nguyện năm 2022 thay đổi, nhưng cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, đến cuối tháng 6/2022, dự ước toàn tỉnh có trên 22.900 người tham gia BHXH bắt buộc; trên 9.600 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 16.900 tham gia BHTN và trên 308.700 người tham gia BHYT. Số người tham gia BHYT toàn tỉnh đạt 98,2% và cao hơn tỷ lệ trung bình người tham gia BHYT cả nước.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, số xã khu vực I trên toàn tỉnh tăng từ 16 xã lên 34 xã; 663 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố không thuộc diện đặc biệt khó khăn, tương ứng với khoảng 35.000 người và chiếm gần 11% dân số của tỉnh không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; gần 4.000 người dân tộc thiểu số tại các xã loại II, loại III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg mới được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nên không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Trước những thay đổi mới về chính sách hỗ trợ đóng BHYT này, cùng với phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về thời điểm dừng hỗ trợ, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc rà soát chi tiết số người tham gia BHYT không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT để điều chỉnh giảm thẻ theo quy định; hoặc kịp thời lập danh sách để cấp thẻ BHYT theo các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ như: Hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình… Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg đến cơ quan BHXH hoặc đại lý thu gần nhất làm thủ tục đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn quyền lợi 5 năm liên tục. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc các xã chịu tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Song song triển khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngân sách Nhà nước đã thực hiện cấp 86,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ đóng BHYT cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh cũng đã chi trả gần 97,8 tỷ đồng cho gần 214.000 lượt người tham gia BHYT. Đây là những nỗ lực của tỉnh trong phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân và của BHXH tỉnh trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam và phong trào thi đua năm 2022 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, với mục tiêu phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân, trong năm 2022 ngành BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, thực hiện tốt Luật BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh và duy trì số người tham gia BHYT từ 98% dân số trở lên./.

Việt Bắc

Xem thêm