Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, năm 2022 Bắc Kạn đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, linh hoạt, sáng tạo, vươn lên giành được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng, an ninh… Đây là kết quả quan trọng để tỉnh bước vào năm mới 2023 với niềm tin và quyết tâm cao, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững
Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững ảnh 1

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, năm 2022 Bắc Kạn đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, linh hoạt, sáng tạo, vươn lên giành được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng, an ninh… Đây là kết quả quan trọng để tỉnh bước vào năm mới 2023 với niềm tin và quyết tâm cao, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2022, Đảng bộ tỉnh đề ra 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của Nhân dân, đã có 28/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt 6,01%. Trồng rừng, phát triển sản phẩm OCOP vẫn là điểm sáng trong sản xuất nông, lâm nghiệp với hơn 4.700ha rừng trồng mới, vượt 18% kế hoạch và thêm 53 sản phẩm OCOP. Hoạt động sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, với giá trị sản xuất ước đạt 1.586 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2021. Lĩnh vực xuất nhập khẩu có sự phát triển vượt bậc, với tổng kim ngạch ước đạt 35 triệu USD, vượt 40% kế hoạch, tăng 2,3% so với năm 2021. Thu hút 15 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Có thêm 107 doanh nghiệp và 51 hợp tác xã thành lập mới. Thu ngân sách đạt 853 tỷ đồng.

Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững ảnh 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nắm tiến độ Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ, chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, chất lượng dạy, học được bảo đảm. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được được quan tâm; công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng vắc xin Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn được tổ chức thành công. An sinh xã hội, đời sống của người dân được chăm lo, cải thiện. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Hội Chữ thập đỏ và đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng; trong năm, có hơn 1.600 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn, đảng viên kết nạp mới được 813 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 36.619 đồng chí, chiếm trên 11% dân số.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, HĐND các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. UBND các cấp có nhiều nỗ lực cố gắng trong đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công và giải ngân các nguồn vốn…

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm vẫn còn 06/34 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp hơn so với trung bình cả nước; giải ngân các nguồn vốn đầu tư công chưa đạt; còn nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn gặp khó khăn phải ngừng hoạt động hoặc giải thể. Tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng; đảng viên mới kết nạp không đạt mục tiêu đề ra; một số cơ quan, đơn vị chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao…

Những thành tích, kết quả mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong năm 2022 rất đáng trân trọng, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn. Song so với mục tiêu, yêu cầu đề ra thì vẫn còn những hạn chế, có mặt còn yếu, chưa đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những hạn chế, khó khăn thời gian qua đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, với những giải pháp cụ thể, thiết thực để nhanh chóng khắc phục, giải quyết căn bản, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên, chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh; là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn.

Trong chặng đường phát triển mới, phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Bắc Kạn, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững ảnh 3

Bước vào năm mới 2023, với ý chí, niềm tin và sức mạnh mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh, ý chí tự lực tự cường, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tranh thủ thời cơ, thuận lợi vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, tôi mong cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quan tâm đến đời sống của Nhân dân, các gia đình chính sách, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; những người con Bắc Kạn đang sống xa quê hương và những người đang sống, làm việc tại Bắc Kạn một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Xem thêm