Phát huy vai trò đội ngũ nhà báo trong đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật

Thời gian qua, cùng với việc không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò của mình trong đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chú thích ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2022), tại Thái Nguyên
Phóng viên tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2022), tại Thái Nguyên.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tại Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ mới đây, với chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với báo chí cả nước, những năm qua, hoạt động của báo chí tỉnh có nhiều đổi mới và phát triển, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa tin, phản ánh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực: Thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề người dân quan tâm.

Trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, các cơ quan báo chí luôn bám sát định hướng của tỉnh để đăng tải thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt theo hướng “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Báo Bắc Kạn đã mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” để đăng tải những bài viết phân tích, làm rõ những thông tin suy diễn, sai sự thật; phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với phản ánh trên báo điện tử, báo in, Báo Bắc Kạn lập Fanpage trên mạng xã hội Facebook để cập nhật tình hình chính trị, xã hội, kinh tế trong và ngoài tỉnh; phản ánh các gương người tốt, việc tốt và thông tin kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, số lượng tin, bài đề cập về công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa nhiều; các bài viết chủ yếu là của cộng tác viên, đang công tác tại một số cơ quan hoạt động ngoài lĩnh vực báo chí; hoặc tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mới dừng lại ở việc khai thác từ các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, nên bài viết có lúc còn chậm so với diễn biến thực tế và một số bài viết chưa gắn nhiều với thực tiễn tại địa phương.

Bên cạnh đó, hiện nay, việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội… ngày càng đơn giản. Nhưng đây cũng là cơ hội cho các đối tượng chống đối, thù địch lợi dụng phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp cận những thông tin xấu, độc trên, bên cạnh một số phóng viên đã chủ động tìm hiểu, phản ánh trên báo chí của tỉnh hoặc trang cá nhân facebook, vẫn còn phóng viên chưa chủ động phản bác, hoặc ít thể hiện quan điểm đấu tranh của mình trước những thông tin xấu độc trên.

Phát biểu tại Hội thảo "Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, do Báo Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng tiên phong, đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: Nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Vì vậy mỗi cơ quan báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc và tự giác tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Do đó, cùng với mong muốn tiếp tục được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí; kỹ năng nhận biết, đấu tranh các quan điểm sai trái, đội ngũ phóng viên Báo Bắc Kạn sẽ nỗ lực phát huy vai trò của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham gia viết bài đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Việt Bắc

Xem thêm