Nông dân với Hội – Hội với Nông dân:

Phát huy tinh thần tương trợ trong nội bộ Hội Nông dân

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp đã triển khai nhiều hoạt động tương trợ trong nội bộ cán bộ, hội viên, nông dân.

Thực hiện Thông báo số 416-TB/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2022 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã. Số xã giúp đỡ là 16 xã (Hội Nông dân tỉnh giúp đỡ 08 xã, Hội Nông dân huyện giúp đỡ 08 xã). Phân công các đồng chí Ủy viên BCH Hội tỉnh, huyện tổ chức thăm nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đối với từng cơ sở, đề xuất biện pháp giúp đỡ Chủ tịch cơ sở Hội còn hạn chế về hoạt động trong năm 2021 hoặc mới đảm nhận vị trí.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn Lâm Hoàng Huy trao tiền hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện cho gia đình ông Ma Văn Lược.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn Lâm Hoàng Huy (người đứng đầu tiên bên tay phải) trao tiền hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện cho gia đình ông Ma Văn Lược (hội viên xã Yên Mỹ).

Trong 3 tháng đầu năm, các cấp Hội tích cực tổ chức các hoạt động tương trợ trong nội bộ hội viên, nông dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn, gia đình có việc hiếu với số tiền trên 30 triệu đồng, gần 1.700 ngày công, gần 630kg gạo, trên 440 vác củi. Thăm hỏi, hỗ trợ 03 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nông dân bị cháy nhà tại xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn (Tỉnh hội 02 triệu đồng, Hội huyện 01 triệu đồng). Hội Nông dân huyện Chợ Đồn hỗ trợ 05 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nghèo xây nhà từ Quỹ xóa nhà tạm,…

Những việc làm thiết thực trên đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân tích cực trong các hoạt động Hội, thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trong năm./.

Phương Thùy

Xem thêm