Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại NHCSXH tỉnh

Phát huy hiệu quả các nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/01, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, NHCSXH tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm triển khai, NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 5.049 lao động với số tiền 380 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các khách hàng có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, tạo việc làm góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo NHCSXH và các thành viên Đoàn giám sát tập trung thảo luận các nội dung làm việc.

Lãnh đạo NHCSXH và các thành viên Đoàn giám sát tập trung thảo luận các nội dung làm việc.

Bên cạnh đó, NHCSXH đã giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2%, đạt 1.571,1 tỷ đồng cho 28.958 khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền là 28,6 tỷ đồng. Trong đó, số tiền hỗ trợ lãi suất năm 2022 là 8,1 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất năm 2023 là 20,5 tỷ đồng. Tại cuộc giám sát các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, đánh giá và làm rõ hơn những nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện của NHCSXH.

Tại buổi giám sát NHCSXH tỉnh cũng nêu ra một số khó khăn khi triển khai chính sách như việc thực hiện chỉ tiêu cho vay cá nhân để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ- CP và giải ngân hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ- CP tiến độ giải ngân còn chậm, nguyên nhân do phong tục, tập quán của người dân khi xây dựng, sửa nhà cần phải chọn ngày, tháng...NHCSXH đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét cho phép NHCSXH được sử dụng nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn từ năm 2024 của các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ- CP để tiếp tục cho vay quay vòng đối với từng chương trình tín dụng tương ứng. Đề nghị tỉnh có giải pháp thực hiện huy động tăng nguồn vốn ủy thác địa phương qua NHCSXH.

Thay mặt Tổ giám sát, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH 15 của Quốc hội đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ cho khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Đồng chí đề nghị NHCSXH bổ sung những kết quả thực hiện đối với một số nội dung thuộc các chương trình tín dụng, đánh giá và phân tích sâu phần thực hiện tái cấp vốn nêu được những thuận lợi, khó khăn. Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương đánh giá hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của NHCSXH được Đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để tổng hợp vào báo cáo chung của Đoàn giám sát./.

Xem thêm