Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn của đồng chí Phương Thị Thanh

BBK - Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.