Phát biểu của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Tuần Văn hoá-Du lịch Bắc Kạn gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể 2023

BBK - Phát biểu của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Tuần Văn hoá-Du lịch Bắc Kạn gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể 2023

Xem thêm