Phấn đấu hoàn thành GPMB giai đoạn 2 đoạn tuyến từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang trong hơn 2 tháng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 18/12, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 879/KH-UBND Phát động đợt thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - cuối tuyến)”.

Thời gian phát động bắt đầu từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Người dân xã Quảng Khê (Ba Bể) xem thông tin Dự án

Người dân xã Quảng Khê (Ba Bể) xem thông tin Dự án

Mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của mọi tập thể, cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án, tạo bước đột phá để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã có tuyến đường đi qua trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2 tuần cán bộ GPMB của 2 huyện Ba Bể và Chợ Đồn cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức thống kê được 80% số hộ gia đình, tổ chức cá nhân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, đa số người dân đồng thuận cao.

Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2 tuần cán bộ GPMB của 2 huyện Ba Bể và Chợ Đồn cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức thống kê được 80% số hộ gia đình, tổ chức cá nhân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, đa số người dân đồng thuận cao.

Đối tượng thi đua gồm các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trực tiếp tham mưu hoặc tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hợp pháp, trong diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Trong thời gian phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát, thi đua thực hiện công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến) đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cấp ủy, chính quyền các huyện nơi có dự án đi qua cần GPMB phải xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, trong thời gian ngắn nhất để triển khai thành công dự án.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích của dự án khi được triển khai; vận động, khuyến khích người dân tự nguyện hiến đất và chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng sớm trước thời gian quy định.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác GPMB phải được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Kết thúc đợt thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích thật sự xuất sắc, tiêu biểu trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (Đoạn tuyến từ Km37+00 đến cuối tuyến) có tổng chiều dài khoảng 39 Km, đi qua địa phận các xã: Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu (Ba Bể) và các xã: Nam Cường, Xuân Lạc thuộc (Chợ Đồn) tỉnh Bắc Kạn và xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Với tổng số khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, Dự án này của tỉnh Bắc Kạn nằm trong số các Dự án được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương này để chi cho công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương khác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho các địa phương.

Xem thêm