Phân cấp đăng ký xe: Bước tiến trong cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chủ trương phân cấp đăng ký, quản lý xe cho cấp cơ sở đã và đang tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong hoạt động đăng ký phương tiện giao thông. 
Điểm đăng ký xe tại Công an xã Nghiên Loan (Pác Nặm).

Điểm đăng ký xe tại Công an xã Nghiên Loan (Pác Nặm).

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; Công an xã, thị trấn (Công an cấp xã) được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện); tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Trước khi triển khai tại cơ sở, Công an tỉnh Bắc Kạn đã rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Theo đó, kể từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Bắc Kạn chính thức phân cấp và bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, công dân có nhu cầu đến liên hệ làm thủ tục đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông (Đội Đăng ký xe); Công an các huyện, thành phố (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự); Công an xã Nam Cường (Chợ Đồn) được triển khai thực hiện thí điểm từ ngày 21/5/2022 đến ngày 21/5/2023.

Đến nay, toàn tỉnh có 15 điểm đăng ký tại 08 huyện, thành phố và 06 xã, thị trấn. Trong đó có 01 điểm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông; 08 điểm thuộc Công an các huyện, thành phố và 06 điểm thuộc Công an các xã được phân cấp, gồm: Nghiên Loan (Pác Nặm), Mỹ Phương, Thượng Giáo, Khang Ninh (Ba Bể), Nam Cường (Chợ Đồn), thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn). Đây là các xã có số lượng xe mô tô đăng ký mới trung bình 03 năm liền kề gần nhất từ 150 xe trở lên/năm.

Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là một trong những dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, được Công an tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo sớm thực hiện lên mức độ 3, 4 theo lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Đây là chủ trương “đúng và trúng” của Bộ Công an nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Sau hơn 01 năm thực hiện phân cấp công tác đăng ký, quản lý phương tiện, từ ngày 21/5/2022 đến nay, Công an cấp huyện/thành phố đã thực hiện đăng ký 1.094 xe ô tô, 12.985 xe mô tô; Công an cấp xã đã thực hiện đăng ký 1.126 xe mô tô.

Để công tác cấp đăng ký xe đạt hiệu quả và theo đúng lộ trình, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục bố trí đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu công tác. Quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện giao thông đường bộ./.

Xem thêm