PC Bắc Kạn nâng cao chất lượng các dịch vụ điện

Dù còn nhiều khó khăn do hoạt động tại địa bàn miền núi, các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại… chậm phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) luôn phấn đấu hoàn thành tốt công tác sản xuất kinh doanh, đa dạng loại hình dịch vụ điện nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Hiện nay tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 97,59%, do vậy việc đầu tư các công trình điện bằng nguồn vốn ngoài ngành mở rộng lưới điện tại các địa phương gần như không có. Bên cạnh đó Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, sản xuất công nghiệp không phát triển, chủ yếu cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, dẫn tới nguồn thu từ hoạt động tư vấn thiết kế, sửa chữa thí nghiệm điện rất thấp. Cùng với đó, theo chủ trương của Chính phủ (Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017), Công ty đã thực hiện tiếp nhận các công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách sang ngành Điện quản lý dẫn đến doanh thu từ việc quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng giảm sâu.

PC Bắc Kạn nâng cao chất lượng các dịch vụ điện ảnh 1
Công nhân Điện lực Chợ Đồn kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưới điện.

Ông Ngô Văn Gia, Phó Giám đốc PC Bắc Kạn cho biết: “Trước những khó khăn đó, Công ty đã chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương, các Ban QLDA, chủ đầu tư ngoài ngành kịp thời nắm bắt thông tin, giới thiệu nguồn lực để tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu loại hình dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Cùng với đó, đơn vị kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện; quản lý tốt các khách hàng, giám sát đảm bảo an toàn các công trình điện. Ngoài ra, PC Bắc Kạn còn tăng cường tuyên truyền tới khách hàng về các quy định của Nhà nước trong việc tuân thủ an toàn điện trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện...”

Các loại hình dịch vụ điện lực khác đang được PC Bắc Kạn triển khai phục vụ khách hàng chủ yếu gồm: Thực hiện nhiệm vụ đại tu, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị lưới điện; xây dựng, cải tạo hoàn thiện các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV; đại tu, sửa chữa, xây dựng phần kiến trúc nhà xưởng, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố lưới điện phục vụ sản xuất kinh doanh điện; tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình điện áp đến 110kV; quản lý vận hành đường dây và các trạm biến áp của khách hàng; di chuyển vị trí công tơ, đóng cắt điện theo yêu cầu của khách hàng, sửa chữa điện theo yêu cầu của khách hàng...

Hiện nay, bộ máy sản xuất kinh doanh (SXKD) dịch vụ thực hiện theo hình thức kiêm nhiệm do các phòng chức năng có liên quan và các Điện lực trực thuộc PC thực hiện. Các Điện lực trực thuộc PC hiện được cơ cấu 01 Tổ dịch vụ điện lực để làm đầu mối thực hiện công tác này. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, PC Bắc Kạn tuân thủ nghiêm các quy định đã được ban hành, theo đó đơn vị phải thực hiện theo sự hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của các phòng chức năng Công ty. Đối với cán bộ, công nhân viên tham gia tư vấn thiết kế, giám sát yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Thời gian tới, PC Bắc Kạn xác định tăng cường thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác SXKD dịch vụ nắm vững về nghiệp vụ, chuyên nghiệp, thuần thục về kỹ năng giao tiếp khách hàng; từng bước nâng cao nguồn lực đáp ứng trình độ phát triển của khoa học công nghệ mới; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện về vật tư, thiết bị của ngành điện đảm bảo chất lượng, an toàn, mỹ quan đô thị, giảm thiểu sự cố về điện xảy ra; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trọn gói (bao gồm cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công lắp đặt) cũng như đảm bảo kỹ thuật - an toàn... Từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ điện lực nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện tối đa các dịch vụ điện lực trong EVNNPC và khách hàng ngoài EVNNPC một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động./.

Phan Quý         

Xem thêm