Pác Nặm trồng được gần 360ha cây ăn quả

Huyện Pác Nặm luôn xác định mở rộng diện tích một số loại cây ăn quả phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.

Huyện Pác Nặm luôn xác định mở rộng diện tích một số loại cây ăn quả phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH - CN) hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy trình để nâng cao chất lượng quả mận
Cán bộ Trung tâm ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy trình để nâng cao chất lượng quả mận.

Đến thời điểm này, huyện Pác Nặm đã thực hiện quy hoạch và hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm các loại cây trồng có thế mạnh như cây mận, lê, hồng không hạt…Toàn huyện hiện có gần 360ha cây ăn quả, đạt 102% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; phần lớn diện tích cây ăn quả đã cho thu hoạch.

Để mang lại hiệu quả kinh tế cao, cơ quan chuyên môn của huyện và các xã đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo đất vườn, đồi để trồng cây, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm./.

Văn Lạ

Xem thêm