Pác Nặm thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ gắn với công tác an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5 - 4%. 

Huyện Pác Nặm triển khai Dự án chăn nuôi lợn giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo
Dự án chăn nuôi lợn giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cho các xã, trên cơ sở phân tích, phân loại chi tiết, thực trạng, nguyên nhân nghèo của 447 hộ dự kiến thoát nghèo năm 2022 thiếu hụt 11 chỉ số xã hội cơ bản. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện đến thời điểm này là 4.162 hộ với 20.398 khẩu, chiếm tỷ lệ 55,66%; 1.112 hộ cận nghèo với 5.163 khẩu, chiếm tỷ lệ 14,87%.

Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 hiện chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ. Huyện Pác Nặm dự kiến kế hoạch vốn thực hiện Chương trình là hơn 75 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn năm 2021 chuyển sang, huyện đã triển khai thực hiện 02 dự án, gồm: Nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn thịt bản địa với tổng kinh phí hơn 454 triệu đồng, thực hiện 02 mô hình tại các xã Nhạn Môn và Giáo Hiệu, hỗ trợ 197 con lợn thương phẩm; Phát triển sản xuất chăn nuôi trâu, bò vỗ béo với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, thực hiện tập huấn kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ thức ăn hỗn hợp vỗ béo 381 con trâu, bò…

UBND huyện đã chủ động chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án gắn với thực hiện công tác giảm nghèo bằng các nguồn kinh phí, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm góp phần nâng cao thu nhập của người dân. 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức 02 lớp dạy nghề vỗ béo trâu, bò và kỹ thuật xây dựng tại các xã Bộc Bố, Xuân La cho 60 học viên; giải quyết việc làm cho 1.564 lao động, đạt 156,4% kế hoạch.

Đến hết tháng 6/2022, trên địa bàn huyện có 1.374 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,1% kế hoạch; 513 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 32,5% kế hoạch; 957 người tham gia BHTN, đạt 89,9% kế hoạch; 34.818 người tham gia BHYT, đạt 98,8% kế hoạch. Thực hiện rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó có 513 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới nhà ở và 282 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa nhà ở. UBND huyện đã chỉ đạo các xã lựa chọn và lập hồ sơ 40 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà với tổng kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng VietinBank chi nhánh tỉnh.

Bà Hà Thị Huế- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm cho biết: Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định tiêu chí nông thôn mới và giảm nghèo để đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, tổ chức thẩm định việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của các xã. Ban Chỉ đạo của huyện tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng kế hoạch giảm nghèo tại 10/10 xã trên địa bàn.

Năm 2022 huyện Pác Nặm phấn đấu giảm 447 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5 – 4%. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đặt mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền tại các thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm