Pác Nặm tháo gỡ khó khăn để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Huyện Pác Nặm đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, việc nâng cao các tiêu chí của Chương trình đang cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Lực lượng công an và Đoàn thanh niên xã Bộc Bố ra quân làm đường nông thôn mới
 Đoàn Thanh niên xã Bộc Bố và Đoàn Thanh niên Công an huyện đổ bê tông tuyến đường Khuổi Trà, thôn Nà Phẩn.

Đến nay, huyện Pác Nặm chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguyên nhân là do xuất phát điểm của các xã trên địa bàn đều thấp, nền kinh tế chính là nông nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Bên cạnh đó, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ, lốc, sét, rét đậm, rét hại gây thiệt hại cho sản xuất nông,  lâm nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Tính đến thời điểm này, huyện có 02 xã (Bộc Bố, Giáo Hiệu) đạt 15 - 17 tiêu chí; 03 xã (Xuân La, Công Bằng, Nhạn Môn) đạt 10 - 14 tiêu chí; 05 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 10,5 tiêu chí/xã.

Ông Quách Văn Thuyết- Bí thư Đảng ủy xã Bộc Bố cho biết: "Bộc Bố được lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022. Đến nay, qua rà soát còn một số tiêu chí chưa đạt. Do vậy, xã đang tập trung tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và huy động Nhân dân thực hiện, đặc biệt quan tâm nâng cao các tiêu chí quan trọng như: Thu nhập; Nghèo đa chiều, Quốc phòng và An ninh".

Một trong những khó khăn hiện nay của huyện là nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 hiện chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình là trên 17 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo rà soát và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 20 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Những tháng đầu năm, bằng nguồn lực địa phương, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư, dự án phát triển sản xuất gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị cũng có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Dương Văn Quỳnh- Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Qua giám sát của HĐND huyện cho thấy, các xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tuy nhiên về giải pháp còn thiếu tính cụ thể. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa sâu rộng và nhận thức về Chương trình còn hạn chế. Do vậy, huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao các tiêu chí và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, giải pháp để huyện Pác Nặm tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là: Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 sát với điều kiện thực tế, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức xã, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển thôn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, đánh giá các tiêu chí, đưa ra các giải pháp nhằm duy trì các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, thu mua, bao tiêu sản phẩm của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tích cực hưởng ứng tham gia, tích cực lao động sản xuất, tương trợ giúp nhau vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... Qua đó góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm