Pác Nặm: Thẩm định Kế hoạch MOP - SEDP cấp huyện

Sáng 28/7, UBND huyện Pác Nặm phối hợp với Ban thực thi Dự án CSSP - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (gọi tắt MOP-SEDP) cấp huyện, năm 2023.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị thẩm định Kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện ở Pác Nặm.
Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị thẩm định Kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện ở Pác Nặm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tóm tắt dự thảo Kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch MOP-SEDP trong 6 tháng đầu năm 2022, định hướng về công tác lập kế hoạch MOP-SEDP năm 2023 như: Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN (giai đoạn 2021 - 2025); phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17,5 tỷ đồng (năm 2023); tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 82% (năm 2023); đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị và hoàn thiện dần các tiêu chí để xây dựng trung tâm xã Bộc Bố thành thị trấn...

Đại diện các phòng, ban chuyên môn và các xã đã đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện bản kế hoạch như: Đối với 14 công trình xây dựng trên địa bàn huyện cần đăng ký chuyển đổi quyền sử dụng đất, xử lý hồ sơ dứt điểm, sớm hoàn thiện các công trình; lồng ghép nguồn vốn CSSP và các nguồn vốn khác xây dựng các tuyến đường sản xuất; bổ sung danh mục cây trồng có lợi thế, phát triển chăn nuôi lợn đen hướng đến thành lập tổ hợp tác; sớm phân bổ vốn cho 11THT trồng cây gai xanh, trồng kiệu, chăn nuôi lợn và vỗ béo trâu, bò; đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ thực hiện Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) như sản xuất tinh dầu cây quế, hồi ở xã Xuân La và Nhạn Môn, xác định gen, nguồn gốc vùng trồng măng mốc, thành lập HTX đan lát từ cây trúc sào ở xã Cao Tân...

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo tiếp tục rà soát lại các danh mục, bổ sung các đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, lựa chọn những dự án đầu tư phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của từng địa bàn; làm rõ, bổ sung, dự kiến các danh mục để sớm hoàn thiện Kế hoạch./.

Thanh Hảo

Xem thêm