Pác Nặm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Trong hai tháng đầu năm, huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong hai tháng đầu năm, huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện, ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021.

Nông dân thôn Nặm Mây xã Bộc Bố (Pác Nặm) cày ải  đất để gieo trồng cây vụ xuân
Nông dân thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố cày ải đất gieo trồng cây vụ xuân.

Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, thực hiện tốt công tác thủy lợi bảo đảm nước phục vụ gieo trồng, cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, thời gian qua, Pác Nặm đã quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tích cực chủ động các phương án ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương tiến hành cày ải, làm đất đối với diện tích đất ruộng và đất soi bãi để chuẩn bị gieo trồng các loại cây vụ xuân. Theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện 2.637ha, các loại cây trồng khác 963ha.

Tổng diện tích gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch là 805ha. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gieo mạ đạt 100% diện tích, toàn bộ diện tích mạ được áp dụng phương pháp phủ nilon; tiến độ làm đất cơ bản xong, đạt 100% diện tích, bừa lần 1 trên 60% diện tích. Đối với cây ngô, tổng diện tích gieo trồng theo kế hoạch là 2.232ha, hiện ngô ruộng và soi bãi đã cơ bản làm đất xong và thực hiện gieo trồng; cây ngô đồi hiện đang phát dọn xử lý thực bì, làm đất. Về cơ cấu giống, trên cơ sở cơ cấu giống chỉ đạo của tỉnh, huyện đã triển khai đến các hộ sản xuất, gồm giống lúa Khang dân, Hương thơm số 1, Nếp 87 và các giống lúa lai như Việt Lai 20, Tạp giao 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838... Các giống ngô như CP3Q, NK4300, MX4... Các cửa hàng đại lý vật tư nông nghiệp huyện cung ứng đầy đủ, kịp thời giống lúa, ngô và phân bón cho bà con phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021.

Huyện Pác Nặm chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tiến hành nạo vét và tu sửa các kênh mương thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Qua rà soát, toàn huyện có diện tích nguy cơ bị hạn khoảng 81,28ha. Huyện đã chỉ đạo các xã chủ động công tác phòng, chống hạn, đối với những diện tích không đủ nước để gieo trồng lúa vận động bà con chuyển đổi sang các cây trồng khác như ngô, đậu tương, lạc…Trong lĩnh vực chăn nuôi, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống đói rét gia súc, gia cầm.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, trong hai tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp; tổ chức tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng được 08 cuộc với 350 lượt người tham gia. Hiện, toàn huyện đã tiến hành đăng ký trồng rừng phân tán được 177,96ha, đạt 132,8% kế hoạch, phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trồng rừng phân tán năm 2021.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, UBND huyện chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Bộc Bố), các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm từ 1 - 2 tiêu chí/xã, có ít nhất 01 thôn đạt thôn nông thôn mới.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, phấn đấu gieo trồng hết diện tích, đảm bảo đúng khung thời vụ. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tập trung thực hiện các tiêu chí đã đăng ký năm 2021. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.../.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm