Pác Nặm tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên mới

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện Pác Nặm kết nạp được 23/90 đảng viên theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra huyện đã tăng cường nhiều giải pháp để phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm.

Những năm gần đây, một bộ phận người lao động, nhất là thanh niên, giới trẻ tại huyện Pác Nặm thường chủ động tìm kiếm việc làm tại các tỉnh như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng… Điều này đã ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là tại các thôn, bản.

Theo thống kê của Huyện ủy Pác Nặm, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, toàn huyện đã kết nạp được 215/400 đảng viên mới, bằng 53,7% mục tiêu nghị quyết Đại hội, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.817 đảng viên. Hiện Đảng bộ còn 09 chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó 08 chi bộ sinh hoạt ghép 02 thôn, 01 chi bộ sinh hoạt ghép 03 thôn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm cho biết: Lường trước với những khó khăn có thể ảnh hưởng tới công tác phát triển đảng viên, nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự sinh hoạt ở các chi, đảng bộ nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò đảng viên, nhất là những người có uy tín, có kinh nghiệm gương mẫu, đi đầu trong việc củng cố xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế để nêu gương; các chi, đảng bộ tích cực hỗ trợ giúp đỡ về nhiều mặt đối với những quần chúng có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chú trọng tạo việc làm ổn định tại chỗ thông qua các mô hình kinh tế, qua đó giúp một bộ phận người lao động, quần chúng ưu tú yên tâm làm việc tại địa phương, từ đó phấn đấu vào Đảng...

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, từ tháng 6/2023 đến nay huyện Pác Nặm đã kết nạp được thêm hơn 50 đảng viên, nâng tổng số đảng viên kết nạp theo kế hoạch lên 77/90 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm, đồng chí Ma Thị Mận cho biết thêm: Thời gian đầu năm, công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn nên chỉ tiêu chưa đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, huyện chỉ đạo không vì thế mà hạ thấp tiêu chuẩn, do vậy đảng viên được kết nạp luôn bảo đảm chất lượng, ưu tú. Trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao, vùng khó khăn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển Đảng, góp phần nâng cao chất lượng và vai trò đội ngũ đảng viên từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Pác Nặm tiếp tục chủ động quan tâm chỉ đạo rà soát nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách bồi dưỡng kết nạp Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên ở tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc./.

Xem thêm