Pác Nặm sơ kết việc học tập và làm theo Bác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/12, Huyện ủy Pác Nặm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm ban hành kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với chủ đề: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện; 33/33 tập thể chi, đảng bộ cơ sở, 151 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, đảng bộ Công an, Quân sự huyện ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực bám sát hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị dành thời gian thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị dành thời gian thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết quả, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 33 tập thể chi, đảng bộ cơ sở và 151 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, đảng bộ Công an, Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác với 560 việc; MTTQ Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể đăng ký việc làm theo Bác với 125 việc; có 3.485 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký việc làm theo Bác với hơn 6.863 việc làm. Nội dung đăng ký việc làm theo Bác cơ bản bám sát với chuyên đề, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, sáng tạo nhằm phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại của địa phương, đơn vị từ năm trước đã được chỉ ra để khắc phục trong năm sau; trách nhiệm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới...

Đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo Bác trong năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo Bác trong năm 2023.

Hội nghị đã dành thời gian để các đơn vị, địa phương tham luận việc triển khai học tập và làm theo Bác; những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục và triển khai tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Năm 2024, huyện Pác Nặm tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND huyện Pác Nặm tặng Giấy khen.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND huyện Pác Nặm tặng Giấy khen.

Dịp này, huyện Pác Nặm đã trao tặng Giấy khen cho 23 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

Xem thêm