Pác Nặm quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tuy nhiên 9 tháng năm 2023, huyện Pác Nặm mới đạt 16/38 chỉ tiêu so với mục tiêu nghị quyết năm 2023. Huyện đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra để hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Qua tìm hiểu cho thấy, hiện nay Pác Nặm còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ tiêu 490 tỷ đồng, ước đạt được 248 tỷ đồng, đạt gần 51%; thực hiện diện tích cây trồng có lợi thế chỉ tiêu thực hiện 110ha, đạt được hơn 54ha, đạt gần 50% kế hoạch; kết nạp đảng viên mới đạt 48/90 chỉ tiêu, bằng 53% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo có nguy cơ phát sinh; việc thực hiện cây trồng có lợi thế mới đạt 49%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình MTQG còn chậm và đạt thấp…

Nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu đạt thấp được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp bàn, thảo luận và chỉ ra tại Kỳ họp lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương ở một số lĩnh vực thiếu quyết liệt, chưa bao quát, kịp thời. Chất lượng lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục thực hiện một số chương trình, dự án tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt, thiếu chủ động dẫn tới một số nhiệm vụ, dự án chậm được triển khai thực hiện, đặc biệt là các chương trình, dự án thuộc các Chương trình MTQG.

Một số diện tích đất đồi trồng cây màu kém hiệu quả được người dân xã Công Bằng chuyển sang trồng cây ăn quả, bước đầu cho thu nhập khá.

Một số diện tích đất đồi trồng cây màu kém hiệu quả được người dân xã Công Bằng chuyển sang trồng cây ăn quả, bước đầu cho thu nhập khá.

Trong những nguyên dẫn đến các chỉ tiêu chưa đạt có phần chủ quan được lãnh đạo UBND huyện thẳng thắn nhìn nhận, đó là: Công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tiến độ để chủ động tham mưu đề xuất xử lý, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan chưa thường xuyên, kịp thời, chưa quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, còn thiếu tính chủ động. Chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện của một số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thu hút người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án trên địa bàn còn hạn chế, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giải phóng mặt bằng, tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế.

Đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023, UBND huyện đang tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quyết liệt triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 gắn với Nghị quyết phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2023 theo chỉ đạo của tỉnh; khẩn trương thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án theo quy định, hạn chế chuyển nguồn; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thành hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm phát biểu đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.

Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí đã đề ra Pác Nặm đã đặt ra nhiều giải pháp căn cơ để thực hiện, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ./.

Xem thêm