Pác Nặm nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa sản phẩm nông sản tiếp cận các nền tảng số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững... huyện Pác Nặm đang nỗ lực khắc phục khó khăn về hạ tầng, nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số.

Từ khi thành lập huyện (2003) đến nay, huyện Pác Nặm đã có nhiều đổi thay tích cực về nhiều mặt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, so với mặt bằng chung của tỉnh thì Pác Nặm vẫn là một trong những huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chương trình, dự án, các mô hình liên kết, người dân Pác Nặm đã mạnh dạn sử dụng nền tảng số để bán hàng online… qua đó góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 của huyện ước đạt 215 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm, tăng 19% so với năm 2022.

Để các sản phẩm nông, lâm nghiệp của huyện tiếp tục được vươn xa đến các thị trường lớn trong cả nước và nâng cao trình độ nhận thức của người dân trong chuyển đổi số, huyện Pác Nặm đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp. Thời điểm này huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng, sử dụng phần mềm, sử dụng thiết bị số.

Người dân được các đơn vị chức năng hướng dẫn cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Người dân được các đơn vị chức năng hướng dẫn cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính kết nối mạng Internet, 10/10 xã hoàn thiện hệ thống mạng LAN. 100% thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, các trường học trên địa bàn huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản; sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong xử lý văn bản và tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Đào Duy Hưng cho biết: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền... Do vậy, huyện đã sớm ban hành, triển khai các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tiến hành chuyển đổi số đồng bộ trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cái khó hiện nay đối với huyện là vẫn còn hơn 10 thôn và nhóm hộ trên địa bàn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có mạng internet ổn định để sử dụng thường xuyên. Một bộ phận người dân chưa có hoặc chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để áp dụng nền tảng số. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn cao, thu nhập của người dân còn thấp…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số, thời gian tới, Pác Nặm đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát các chủ trương, chiến lược, định hướng về chuyển đổi số quốc gia của cấp trên và của huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Nhân rộng các mô hình chuyển đổi số; đẩy mạnh việc sử dụng, cung cấp các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, địa phương. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số./.

Xem thêm